Oddíly

Oddíly naší jednoty tvoří dvě hlavní skupiny - oddíly všestrannosti a sportovní oddíly. V současné době u nás můžete nalézt tyto složky:

Oddíly všestrannosti:

Sportovní oddíly:

 

Rozvrhu sokolovny můžete zjistit, kdy jednotlivé oddíly cvičí a zároveň na stránkách jednotlivých oddílů najít kontakt na vedoucí.